CENOVNIK

12 meseci bez kamate

Plaćanje na rate, platnim karticama, čekovima gradjana i potrošačkim kreditom preko banke.

021/301-40-50

Njegoševa 15, 21000 Novi Sad

B
Putničko vozilo
Osnovna obuka
 • Teoretska obuka (40 časova)
 • Polaganje teorijskog ispita
 • Praktična obuka (40 časova)
 • Polaganje praktičnog ispita
90.000,00 din
B
Putničko vozilo
Ukoliko imate položenu AM ili A1 kategoriju
 • 5 časova predavanja + 2 časa vežbi
 • Polaganje teorijskog ispita
 • Praktična obuka (35 časova)
 • Polaganje praktičnog ispita
67.150,00 din
B
Putničko vozilo
Ukoliko imate položenu A2 ili A kategoriju
 • 7 časova predavanja
 • Polaganje teorijskog ispita
 • Praktična obuka (30 časova)
 • Polaganje praktičnog ispita
59.150,00 din
AM
Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli
Osnovna obuka
 • Teoretska obuka (40 časova)
 • Polaganje teorijskog ispita
 • Praktična obuka (7 časova)
 • Polaganje praktičnog ispita
37.200,00 din
AM
Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli
Ukoliko imate položenu B kategoriju
 • 5 časova predavanja + 2 časa vežbi
 • Polaganje teorijskog ispita
 • Praktična obuka (7 časova)
 • Polaganje praktičnog ispita
22.350,00 din
B
Dodatni časovi
Važi za B i AM kategoriju
 • Čas vožnje na
 • na izabranom
 • automobilu ili
 • mopedu
1.600,00 din

KONTAKT

Adresa

 • Njegoševa 15, 21000 Novi Sad

Radno vreme

 • Radnim danima od 09 do 16 časova
 • Vikendom ne radimo

Kontakt